ReadyPlanet.com
dot


เรื่องของ พีเอ็นไครส์ ระบบอัตโนมัติ และ ASRS

 curved stacker crane with buffer shelfโครงการ ASRS Miniload for rent article

 ข้อเสนอใหม่ล่าสุด 

พีเอ็นไครส์  เสนอโครงการ ให้เช่า เครนจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ แบบ Miniload 

สำหรับลูกค้า SME ที่มีคลังสินค้าแบบเก่า และ มี selective Rack ใช้อยู่แล้ว 

เราสามารถปรับคลังสินค้าเดิม ให้เป็นระบบอัตโนมัติ แบบประหยัดการลงทุน ด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจ

 

คูปองนวัตกรรม ระยะ2

 

บริษัท พีเอ็นไครส์ ได้รับการสนับสนุนในโครงการ คูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SME ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะ ที่ 2  ดำเนินการโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) สำหรับ โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมในประเภทอุตสาหกรรมเดิม 

โดยพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับบรรจุอาหารกระป๋องลงกล่องให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนแรงงานได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องทุกชนิด

 

สมาร์ทเครนเป็นข่าวarticle

บริษัท พีเอ็นไครส์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง วารสาร SME Inspired 
ได้สัมภาษณ์คุณ ภัทรพงศ์ นามสูงเนิน และนำเสนอข่าวของสมาร์ทเครน
นวัตกรรมของไทย
 

 

 

 

 

 

 

 

พีเอ็นไครส์ ร่วมงานแสดงสินค้า TILOG LOGISTIK 17

 

 บริษัทพีเอ็นไครส์ ร่วมออกงานแสดงสินค้า Tilog Logistik 2017 ที่ไบเทคบางนา วันที่ 16-18 สิงหาคม  

เชิญพบกับสินค้าใหม่ของเราได้ที่ Hall 98 Booth D16

 

 

 

 

 

AGV Power stackerข้อคิดการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ และความคุ้มทุนarticle

 

เครื่องจักรอัตโนมัติคืออะไร?  

เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) คือเครื่องจักรที่มีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
ทํางาน ทําให้เครื่องจักรสามารถทํางานได้เองโดยอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิต 
เท่านั้นหรือเป็นการผลิตแบบอัตโนมัติทั้งระบบเลยก็ได้เราจะมีหน้าที่ในการออกคําสั่งและดูแล 
เครื่องจักรเท่านั้น การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการทํางานจะทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้น 
อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]Possibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS