ReadyPlanet.com
dot dot


ASRS/Automation

 ขอเชิญ เข้าชมงาน #TILOG2024 ในวันที่ 15-17 สิงหาคม ไบเทค บางนา

 

พีเอ็นไครส์ ร่วมออกบู้ธ กับ สหวิริยา สตีล ที่บู้ธ F10 Hall 98

ชม #เครนจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ รูปแบบใหม่ ของ พีเอ็นไครส์ นำเสนอ เป็นครั้งแรก

 

Please consider our products on facebook at   https://www.facebook.com/PN.Kreis/   เชิญชมสินค้าอัตโนมัติ ได้บนเฟซบุ้คของเราLO

                                                                                            

รูปแบบ การทำงานของ Stacker Crane ASRS system

ระบบ ASRS ขนาดย่อม รูปแบบใหม่ ด้วย stacker crane with Buffer shelf รองรับระบบ picking เหมาะกับระบบการค้าออนไลน์

เราเป็นผู้ผลิตไทย รายแรกที่สามารถเพิ่มความสามารถของ stacker crane ด้วยระบบรางเลี้ยว ระบบสลับราง และ buffer shelf

More...

 

 ในคลังสินค้าระบบ AS/RS เครนอัตโนมัติ หรือ Stacker crane เป็นเครื่องจักรหลักที่สำคัญ ในการนำสินค้าเข้าเก็บหรือ นำสินค้าออกมาจาก ชั้นวางสินค้า  ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ เพราะ มีโปรแกรมควบคุม ในการทำงานของเครน รวมทั้งมีการเชื่อมต่อ กับระบบ WMS (warehouse management system) หรือโปรแกรมบริหารคลังสินค้าอยู่ 

 การนำสินค้าเข้าหรือออก เป็นสิ่งที่ต้องแม่นยำ รวดเร็ว รวมทั้งต้องสม่ำเสมอไม่ติดขัด  ทางบริษัทพีเอ็นไครส์ จึงได้ออกแบบเครน ทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ให้ รองรับการใช้งาน ที่แม่นยำ รวดเร็ว สม่ำเสมอ  ทั้งไม่ลืมความ ประหยัด และ ปลอดภัย

More...

stacker crane from PN.Kreis

 

stacker crane with roller conveyor

 

 

สามารถทำงาน order picking  และลำเลียงสินค้าเข้าชั้นวางได้อย่างสะดวก ไม่สิ้นเปลืองแรงงานคน  

More...

เรื่องของ พีเอ็นไครส์ ระบบอัตโนมัติ และ ASRS
curved stacker crane with buffer shelf

 ข้อเสนอใหม่ล่าสุด 

พีเอ็นไครส์  เสนอโครงการ ให้เช่า เครนจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ แบบ Miniload 

สำหรับลูกค้า SME ที่มีคลังสินค้าแบบเก่า และ มี selective Rack ใช้อยู่แล้ว 

เราสามารถปรับคลังสินค้าเดิม ให้เป็นระบบอัตโนมัติ แบบประหยัดการลงทุน ด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจ

 

More...

 

บริษัท พีเอ็นไครส์ ได้รับการสนับสนุนในโครงการ คูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SME ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะ ที่ 2  ดำเนินการโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) สำหรับ โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมในประเภทอุตสาหกรรมเดิม 

โดยพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับบรรจุอาหารกระป๋องลงกล่องให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนแรงงานได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องทุกชนิด

 

More...

บริษัท พีเอ็นไครส์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง วารสาร SME Inspired 
ได้สัมภาษณ์คุณ ภัทรพงศ์ นามสูงเนิน และนำเสนอข่าวของสมาร์ทเครน
นวัตกรรมของไทย
 

 

 

 

 

 

 

 

More...

คลังความรู้ : คลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ AS/RS stacker crane RGV AGV

 Dieser Bericht soll dazu dienen, den Überblick auf Automatisierungstechnologie von FTS zu verschaffen. Besonders Sensorik- und Lagernavigationsalgorithmus werden hier behandelt.

More...

 Automated storage and retrieval system (AS/RS) is one of the major material handling systems, which is widely used in distribution centers and  space and equipment. Many issues and approaches related to the efficiency improvement of AS/RSs have been addressed in the literature. This chapter presents an overview of this literature from the past 40 years. It presents a

comprehensive description of the current state-of-the-art in AS/RSs and discusses future prospects. The focus is principally on travel time estimates and different control policies such as dwell-point of the stacker crane, storage assignment, request sequencing and so on. In particular, this chapter will provide researchers and decision makers with an understanding of how to apply existing approaches effectively.

More...

 Automated storage and retrieval systems (AS/RS) need to execute complex combinatorial and sorting tasks. In this study we have shown how to plan AS/RS using multiple objective ant colony optimisation (ACO). The distribution of products in the AS/RS is based on the factor of inquiry (FOI), product height (PH), storage space usage (SSU) and path to dispatch (PD). The factor of inquiry for any product can be adjusted during the storage process in regard to actual market requirements. In order to reduce space consumption and minimise investment costs we chose an AS/RS with no corridors and one single elevator for multiple products. Results show that the expected distribution of products was reached and that ACO can be successfully used for planning automated storage systems.

More...

Possibility of Robotics and Automation
ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติ ระบบ ASRS และอุปกรณ์ลำเลียงอัตโนมัติ

PROMOTED BY BOI ( BOARD OF INVESTMENT, THAILAND)

https://www.facebook.com/PN.Kreis/

since 2002