ReadyPlanet.com
dot


  SERVICES WE PROVIDE


 

บริษัทพีเอ็นไครส์ เป็นบริษัทของคนไทย ที่ดำเนินการโดยวิศวกรไทย ดังนั้นการบริการทั้งหมดดำเนินการจากบุคลากรในประเทศ
การบริการจึงมีความรวดเร็ว ในราคาที่คุ้มค่า และ ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

 

 

 

 • Maintainance/Overhaul service


 

   

> Before

 

    

> After

ด้วย Knowhow ที่บริษัทได้สั่งสม ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา มาเป็นเวลานาน ทั้ง Hardware และ Software
ทำให้เราสามารถเข้าใจการทำงานของระบบ ASRS และเครื่องจักรควบประกอบได้อย่างถ่องแท้
ดังนั้นการซ่อมบำรุง รวมถึง overhual จึงเป็นเรื่องที่เราสามารถเสนอให้กับลูกค้าได้ด้วยความมั่นใจ
ลูกค้าสามารถนัดหมายเพื่อให้ทางวิศวกรเข้าไปประเมินได้ที่ 
Contact us

 

 

 

 

 • Design/Simulationบริษัทพีเอ็นไครส์ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบจัดเก็บอัตโนมัติ (ASRS system) ในด้าน

 รูปแบบ วิธีการจัดเก็บ ชนิดเครื่องจักร และระบบลำเลียง   

 รูปแบบ stacker crane ที่เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจเฉพาะของท่าน 

 

 

          

เราสามารถผลิตเครื่องจักรพิเศษ เสริมในสายการผลิต หรือในคลังสินค้าที่ต้องการปรับเป็นการ
ทำงานอย่าง อัตโนมัติ พร้อมด้วย "โปรแกรมเชื่อมต่อ (intergration)" เข้ากับเครืองจักรเดิมของ
ลูกค้า หรือ เชื่อมต่อกับ ระบบคลังสินค้า WMS 

เช่น

ระบบสายพานลำเลียง (conveyor) ทุกชนิด 

ระบบ Sorting สินค้า 

ระบบ Picking สินค้าอัตโนมัติ 

Pallet Dispenser 

Palletizer 

Shuttle cart 

Mobile rack 

Telescopic fork for heavy duty (งาตักสินค้า แบบ ยื่นความยาวได้)

และเครื่องจักรอัตโนมัติตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

 

 

 

 • Research and Development


  

บริษัทเรามีการค้นคว้าวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อคลังสินค้าอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
หากลูกค้ามีแผนงานที่จะสร้าง ระบบ ASRS หรือ Automation 
เราสามารถให้คำปรึกษา
พร้อมแบบสำเร็จ สำหรับจัดสร้าง  ด้วยการลงทุนที่ไม่มากมายเหมือนสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Contact us

 

 

    

บริษัทพีเอ็นไครส์นำเสนอสินค้าใหม่จากทุนสนับสนุน วิจัยพัฒนา โครงการคูปองนวัตกรรมระยะสอง 
ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

เครื่องบรรจุ กระป๋องลงกล่อง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เช่น ผลไม้กระป๋อง 

 

 

 

 Possibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS