ReadyPlanet.com
dot


งานแสดงสินค้า Machniery Mart article

บริษัท พีเอ็นไครส์ ได้ร่วมออกบู้ธ ในงาน Machinery Mart ที่เมืองทองธานี เพื่อเป็นการแนะนำสินค้าแก่ลูกค้า
 ในงานนี้บริษัทได้นำ smart crane จำลองขนาดเล็ก มาเป็นตัวอย่างในการทำงานด้วย ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก  ทางบริษัทขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง  และ หลังจากงานแสดงสินค้านี้
เรายังได้รับนัดหมายจากผู้สนใจให้ไปแสดงและอธิบายการทำงานของ สมาร์ทเครนอย่างละเอียด
ทั้งช่วยเสนอแนะการจัดพื้นที่และระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ รวมถึง การซ่อมบำรุงเครนอัตโนมัติที่มีอยู่เดิม
บริษัทพีเอ็นไครส์ยินดีบริการตามความต้องการของลูกค้าทุกประการ
หากท่านประสงค์จะนัดหมาย เพื่อขอฟังคำแนะนำเบื้องต้น วิศวกรของเราก็พร้อมที่จะบริการ ทั้งนี้ เพื่อ
ความประหยัด และ ประโยชน์สูงสุดในอาคารคลังสินค้าของท่าน

ยิ่งกว่านี้ วิศวกรยืนยันว่า ยังมีสามาร์เครนตัวเล็ก ขนาดสูง 6 เมตร ที่สามารถนำไปให้ผู้สนใจทดลองการใช้งาน

ได้ถึงคลังสินค้าของท่านอีกด้วย  


                        
เรื่องของ พีเอ็นไครส์ ระบบอัตโนมัติ และ ASRS

โครงการ ASRS Miniload for rent article
คูปองนวัตกรรม ระยะ2
สมาร์ทเครนเป็นข่าว article
พีเอ็นไครส์ ร่วมงานแสดงสินค้า TILOG LOGISTIK 17
ข้อคิดการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ และความคุ้มทุน article
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย รถลำเลียง อัตโนมัติ
ศูนย์กระจายสินค้า DC เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ ASRS ด้วย remote control
Taitronics Bangkok 2006 article
ความร่วมมือระหว่างบริษัทพีเอ็นไครสจำกัด และ บริษัท ยูเรก้าดีไซน์ จำกัด(มหาชน)Possibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS