ReadyPlanet.com
dot


พีเอ็นไครส์ ร่วมงานแสดงสินค้า TILOG LOGISTIK 17

  

บริษัทพีเอ็นไครส์ เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมออกงานแสดงสินค้าในงาน 

Tilog Logistik 2017 ที่ไบเทคบางนา วันที่ 16-18 สิงหาคม  

เชิญพบกับสินค้าใหม่ของเราได้ที่ Hall 98 Booth D16

 

 

พีเอ็นไครส์ นำเสนอผลงานจากการวิจัย พัฒนาของเรา สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ

Miniload ASRS with buffer rack  ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากในการ storage และ retrive

เหมาะกับ คลังสินค้าที่มี จำนวนสินค้าเข้า ออก (through put) จำนวนมาก และยังมีคุณสมบัติพิเศษ

ที่จะช่่วยประหยัดต้นทุนในการสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมาก เหมาะแก่คลังสินค้า

ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก  

 

     
 
     เรื่องของ พีเอ็นไครส์ ระบบอัตโนมัติ และ ASRS

โครงการ ASRS Miniload for rent article
คูปองนวัตกรรม ระยะ2
สมาร์ทเครนเป็นข่าว article
ข้อคิดการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ และความคุ้มทุน article
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย รถลำเลียง อัตโนมัติ
ศูนย์กระจายสินค้า DC เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ ASRS ด้วย remote control
Taitronics Bangkok 2006 article
งานแสดงสินค้า Machniery Mart article
ความร่วมมือระหว่างบริษัทพีเอ็นไครสจำกัด และ บริษัท ยูเรก้าดีไซน์ จำกัด(มหาชน)Possibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS