ReadyPlanet.com
dot


คูปองนวัตกรรม ระยะ2

 

 

นอกจากการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ โครงการยัง ดำเนินไป ด้วยความร่วมมือของ ที่ปรึกษา2 ท่าน คือ

 

คุณ ยนตร บูรณะ จากบริษัทอาสาพัฒนา และ รศ.ดร. พีระยศ แสนโภชน์ จาก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งบริษัท พีเอ็นไครส์ ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

     

เครื่องบรรจุกระป่องลงกล่อง     เครื่องบรรจุุกระป่องล

หลังจากการวิจัย พัฒนา บริษัทพีเอ็นไครส์ กำลังผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ บรรจุกระป๋องลงกล่อง
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง  เพื่อ
ทำให้ไลน์ผลิตอัตโนมัติ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เป็นการลดพนักงานท้ายไลน์ ต่อจากเครื่องปิดฉลาก ที่จะยืนหยิบกระป๋องลงบรรจุกล่อง 
รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดแรงงานคน 

 

 
เรื่องของ พีเอ็นไครส์ ระบบอัตโนมัติ และ ASRS

โครงการ ASRS Miniload for rent article
สมาร์ทเครนเป็นข่าว article
พีเอ็นไครส์ ร่วมงานแสดงสินค้า TILOG LOGISTIK 17
ข้อคิดการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ และความคุ้มทุน article
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย รถลำเลียง อัตโนมัติ
ศูนย์กระจายสินค้า DC เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ ASRS ด้วย remote control
Taitronics Bangkok 2006 article
งานแสดงสินค้า Machniery Mart article
ความร่วมมือระหว่างบริษัทพีเอ็นไครสจำกัด และ บริษัท ยูเรก้าดีไซน์ จำกัด(มหาชน)Possibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS