ReadyPlanet.com
dot


ลักษณะการทำงานของเครนอัตโนมัติ article

ในคลังสินค้าแบบเดิม จำเป็นต้องมีรถยกอย่างน้อย 1 คัน และมีผู้ขับ แต่ในคลังสินค้าที่ใช้เครนอัตโนมัตินี้ เราจะตัดการทำงานของรถยกและคนขับออกไป  และให้ สมาร์ทเครน ปฎิบัติงาน โดยไม่ต้องมีผู้นั่งขับเคลื่อน แต่จะรับคำสั่งงานจากผู้ควบคุม คลังสินค้า โดยป้อนคำสั่งงานในโปรแกรม ให้จัดเก็บ หรือไปนำสินค้าใน ชั้นวางสินค้า ออกจากคลัง จาก ช่องและชั้นใดๆก็ได้ โดยไม่เกิดความสับสน หรือเสียเวลาค้นหา เพราะ โปรแกรมคลังสินค้า จะแจ้งให้ผู้คุมทราบว่า อะไรอยู่ที่ใด   การเคลื่อนที่ของเครน ถูกกำหนดให้ทำงานได้คุ้มค่าเวลาที่สุด เพราะ ขณะที่เครนเคลื่อนที่ เครนจะคล่องตัวและเปลี่ยนระดับความสูง หรือ ต่ำของเครนได้ทันที   ต่างจากรถยก ที่ต้องค่อยๆเคลื่อนตัว  และไปเปลี่ยนระดับความสูง ต่ำ เมื่อถึงชั้นวางของ ทำให้ประหยัดเวลา   และการเคลื่อนที่ของเครน ก็ใช้พื้นที่ในคลังสินค้าอย่างประหยัด เพราะไม่จำเป็นต้องเผื่อพื้นที่เหลือให้รถยกต้องกลับตัวแต่อย่างใด

นอกจากนั้น ท่านสามารถกำหนดความสูงของชั้นเก็บสินค้าได้สูงเท่าที่ท่านต้องการ  เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ และทำได้สูงกว่าที่รถยกสามารถ  อาจสูงได้ถึง 18 เมตร

 การควบคุมด้วยระบบ wireless lan สะดวกและปลอดภัย

 

 

  แขนของเครนซึ่งทำหน้าที่ตักช้อนสินค้า ทำให้พื้นที่ใน

คลังสินค้าเป็นที่ปลอดภัยสำหรับบุคลากร

 
คลังความรู้ : คลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ AS/RS stacker crane RGV AGV

Technischer Stand von FTS (Fahrerloses Transportfahrzeug)
Automated Storage and Retrieval Systems: A Review on Travel Time Models and Control Policies
Optimization of an Automated Storage and Retrieval Systems by Swarm Intelligence
AUTOMATED STORAGE/RETRIEVAL Retrieval Systems SYSTEMS
RELIABILITY OF AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS (AS/RS) A WHITE PAPER
Design and Development of Prototype for ASRS System
warehouse management system
ความสำคัญของโลจิสติกส์นำพาไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า 2555
การศึกษาโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยและ การวิเคราะห์ผลกระทบจากราคาน้ำมัน
รถลำเลียงอัตโนมัติ AGV
การพัฒนาระบบควบคุมอัจฉรียะสำหรับเอจีวี
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
การศึกษา การออกแบบจำลองคลังสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ
การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุขวด
หน้าที่ของการจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าระหว่างการขนส่งผ่าน ศูนย์กระจายสินค้ากับเอเย่นต์
การจัดการคลังสินค้า
ความสำคัญของการขนถ่ายวัสดุ article
ตัวอย่างในประวัติการใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ article
การลดต้นทุนด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ articlePossibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS