ReadyPlanet.com
dot


การลดต้นทุนด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ article

  เปรียบเทียบคลังสินค้า ทั่วไป และ คลังสินค้าอัตโนมัติ

 

คลังสินค้า ทั่วไป

คลังสินค้าอัตโนมัติ

พื้นที่

คลังสินค้าขนาด 50 x 75 x 6 เมตร วางของขนาดpallet 800x1000x1000 mm. วางของได้ 4 ชั้น ความสูงรวม 4.8 เมตร ใช้รถยกเก็บของได้สูง

3.8 เมตร

 

 

ใช้พื้นที่จัดสร้างมากกว่าประมาณ 9 เท่า

คลังสินค้าอัตโนมัติ 30 x 57x19 เมตร วางของขนาด pallet 800x1000x1000 mm. วางของได้15ชั้น ความสูงรวม 18.8 เมตร ใช้เครน แบบ singledeep 8 ตัว  หรือใช้เครนแบบ doubledeep 4 ตัว

 

ใช้พื้นที่จัดสร้างน้อยกว่าประมาณ 9 เท่า

จำนวนรถยก

ประมาณ 8 คัน

ประมาณ 2 คัน สำหรับยกของขึ้นรถ

จำนวนคนงาน

ประมาณ 23 คน ต่อกะ กลางวัน

ประมาณ 4 คน ต่อกะ กลางวัน

ไฟส่องสว่าง

ประมาณ192 ดวง(192 kw.)

ประมาณ32 ดวง และยังสามารถปิดไฟแสงสว่างในเวลาทำงานได้

ระยะทางในการเคลื่อนย้ายของ

ใช้มากกว่า

ใช้น้อยกว่ามาก

เวลาพัก

พักเที่ยง พักทานกาแฟ พักเข้าห้องน้ำ

ไม่ต้องพัก สามารถป้อนคำสั่งงานรอไว้ได้มากกว่า 20 คำสั่ง

จำนวน

อุปกรณ์อื่นๆ

เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องดับเพลิง สายล่อฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำ

ใช้จำนวนน้อยกว่า

เห็นได้ว่า การใช้คลังสินค้าอัตโนมัติ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน และบุคลากร ซึ่งท่านสามารถคืนทุนได้ในเวลาที่รวดเร็ว  ยิ่งกรณีที่เครื่องเดิน 3 กะ ยิ่งคืนทุนเร็ว เป็นการลดต้นทุนด้าน Logistics ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าได้

 

ในการทำงานของเครน เป็นไปด้วยระบบ Dual System คือ

เมื่อนำสินค้าเข้าจัดเก็บใน ชั้นวางสินค้า การวิ่งของเครนขาออก จะสามารถรับคำสั่งให้นำสินค้าออกมาด้วยอย่างต่อเนื่อง ทำให้การวิ่งเครน ประหยัดเวลาและพลังงาน

และนี่คือคอนเซปท์ของการจัดการอันทันสมัย

 

ภาพเปรียบเทียบ ระบบคลังสินค้าแบบเดิม และแบบอัตโนมัติ

 

 
คลังความรู้ : คลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ AS/RS stacker crane RGV AGV

Technischer Stand von FTS (Fahrerloses Transportfahrzeug)
Automated Storage and Retrieval Systems: A Review on Travel Time Models and Control Policies
Optimization of an Automated Storage and Retrieval Systems by Swarm Intelligence
AUTOMATED STORAGE/RETRIEVAL Retrieval Systems SYSTEMS
RELIABILITY OF AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS (AS/RS) A WHITE PAPER
Design and Development of Prototype for ASRS System
warehouse management system
ความสำคัญของโลจิสติกส์นำพาไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า 2555
การศึกษาโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยและ การวิเคราะห์ผลกระทบจากราคาน้ำมัน
รถลำเลียงอัตโนมัติ AGV
การพัฒนาระบบควบคุมอัจฉรียะสำหรับเอจีวี
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
การศึกษา การออกแบบจำลองคลังสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ
การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุขวด
หน้าที่ของการจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าระหว่างการขนส่งผ่าน ศูนย์กระจายสินค้ากับเอเย่นต์
การจัดการคลังสินค้า
ความสำคัญของการขนถ่ายวัสดุ article
ตัวอย่างในประวัติการใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ article
ลักษณะการทำงานของเครนอัตโนมัติ articlePossibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS