ReadyPlanet.com
dot


ชนิดสินค้า ASRS article

ตัวอย่างภาพจากสถานที่ผลิตจริง

 

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพจากบริษัทลูกค้า

เป็นเครนที่รับคนงานโดยสารไปยังชั้นสินค้าเพื่อเลือกหยิบตามความต้องการ จึงสะดวกสำหรับจัดเก็บสินค้าที่เปราะบางและต้องเลือกหยิบเอง  ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และสะดวกในการเลือกหยิบสินค้า ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

        

 Please click here to view the video clip of working crane(โปรดคลิก เพื่อชมภาพวิดัโอ) 

 

ชั้นเครนที่เลื่อนขึ้นลงอย่างรวดเร็วตามโปรแกรมควบคุม เพื่อไปยังชั้นสินค้าที่ต้องการ

เครนชนิดนี้เป็นสินค้าที่ทางบริษัทผลิตตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางบริษัทยินดีออกแบบให้เพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลายของลูกค้า

พีเอ็นไครส์ จำกัด
รูปแบบ การทำงานของ Stacker Crane ASRS system

Stacker crane with buffer shelf สำหรับคลังสินค้าทุกขนาด รองรับระบบค้าออนไลน์ article
รูปแบบ stacker crane ที่แตกต่าง
Stacker crane with roller conveyor
ตัวอย่างการทำงาน
Model Stacker Crane ASRS articlePossibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS