ReadyPlanet.com
dot


รูปแบบ stacker crane ที่แตกต่าง

 รูปแบบ stacker crane ที่แตกต่าง

ด้วยการออกแบบที่เน้นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน 

ด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งผลิตโดยวิศวกรของเรา ได้จัดเตรียมโปรแกรมเพิ่มไว้ให้ มากกว่า 1 Mode นั่นคือ นอกจากAuto mode แบบเครนทั่วไป  เรายังเสริม  manual modeและ jogging mode ให้กับ stacker crane ของเรา 

กรณีปรกติ ลูกค้าสามารถใช้งาน auto mode  อย่างสะดวก  แต่หากว่า เกิดการเชื่อมต่อใดๆ ขัดข้อง หรือเพียงเกิด error เล็กน้อย  เครนอาจหยุดทำงาน และต้องรอ ให้ช่างมาทำการตรวจสอบ แก้ไข   สำหรับเครนของเรา ท่านจะไม่ต้องเสียเวลางาน เพราะหากงานของลูกค้าเร่งด่วน ท่านจะไม่ต้องรอ  ผู้ใช้งานสามารถสลับมาใช้เครนใน manual mode ได้ก่อน และจัดการกับสินค้าที่ต้องการนำออก หรือ นำเข้าได้ต่อเนื่อง  ขณะที่รอช่าง ลูกค้ายังคงใช้เครนให้ทำงานได้  เป็นการสร้างความสม่ำเสมอของการทำงานเครน อย่างชัดเจน หรือ ในกรณีตรวจซ่อมบำรุง ก็สามารถใช้ jogging mode เพื่อบังคับการทำงานของเครนได้

ด้าน ฮาร์ดแวร์ เครนของ พีเอ็นไครส์ ได้ถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบ ให้รองรับการใช้งานจริงอย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 

เครนของเราจึงประกอบด้วย service ladder และ service platform ที่แข็งแรงและรองรับการใช้งานจริงอย่างปลอดภัย ขั้นบันไดที่ออกแบบให้ลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับช่างซ่อมบำรุง และ ยังมี platform เป็นระยะเพื่อความสะดวกในการพักหรือทำงานซ่อมบำรุงบนเครนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

นอกจากนั้น เรายังเสริม balance weight บนตัวเครน เพื่อลดพลังงานไฟฟ้าในการทำงานของมอเตอร์  เป็นการช่วยลดกระแสไฟ และถนอมตัวมอเตอร์ ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

Stacker crane ของพีเอ็นไครส์ จึงให้ความสะดวก ปลอดภัย คุ้มค่า แก่ลูกค้ามากกว่าอย่างแน่นอน

 

    พร้อมเข้า manual mode                      service ladder

   service ladder                                      service platform

  balance weight                                  balance weight                        

 
รูปแบบ การทำงานของ Stacker Crane ASRS system

Stacker crane with buffer shelf สำหรับคลังสินค้าทุกขนาด รองรับระบบค้าออนไลน์ article
Stacker crane with roller conveyor
ชนิดสินค้า ASRS article
ตัวอย่างการทำงาน
Model Stacker Crane ASRS articlePossibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS