ReadyPlanet.com
dot


Stacker crane with buffer shelf สำหรับคลังสินค้าทุกขนาด รองรับระบบค้าออนไลน์ article

 เรายินดี นำเสนอ รูปแบบใหม่ ของ เครนจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งคิดค้นและผลิตโดยบริษัท พีเอ็นไครส์ เป็นนวัตกรรมใหม่ เหมาะกับคลังสินค้าทุกขนาด แม้คลังสินค้าแบบเดิม ที่ท่านอาจไม่เคยคิดว่า จะสามารถจัดสร้างระบบ คลังสินค้าอัตโนมัติได้  เราสามารถปรับปรุงให้เป็นระบบอัตโนมัติ ทันสมัยได้

ตัวอย่างที่จัดทำแล้ว เป็นคลังสินค้าของบริษัท SME ที่มีพื้นที่จัดเก็บ ขนาด 26x24 ตรม. ความสูงอาคารประมาณ 9 เมตร  เราสามารถออกแบบ จัดสร้างstacker crane with Buffer shelf ซึ่งสามารถวิ่งทำงานในอาคารเดิม โดยวิ่งบนรางเลี้ยวจำนวนถึง  8 ราง และระบบสลับราง ทำให้เครนเข้าถึงชั้นวางสินค้าได้ถึง 15 แถว จำนวนจัดเก็บได้ประมาณ 2000 พาเลท 

เรายังจัดทำโปรแกรมให้ stacker crane with Buffer shelf ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ทำ Throughput ได้ถึง 30-40 พัลเลท ต่อ ชั่วโมง  ด้วยโปรแกรมชุดคำสั่งพิเศษ จะทำให้เครนทำงานได้ตามที่เจ้าของกิจการSME ต้องการ  เหมาะกับ ธุรกิจ Trading Business หรือ ค้าปลีกออนไลน์ เพราะ ระบบของเรา รองรับระบบPicking ที่ต้องหยิบสินค้าส่งลูกค้าจำนวนมากต่อวัน อย่างมีระบบ 

หากเจ้าของกิจการ SMEยุคใหม่ ต้องการจัดทำระบบคลังสินค้้าอัตโนมัติ เพื่อประหยัดแรงงานคน และ ใช้พื้นที่จัดเก็บเท่าที่มีให้คุ้มค่าที่สุด เน้นประหยัดการลงทุน ไม่ต้องสร้างอาคารคลังใหม่  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร หรือ Line  085 2935773 วิศวกรของเรายินดีให้คำแนะนำ และออกแบบให้ฟรี

   Product under Patent by PN.Kreis                   สินค้าจดสิทธิบัตร              
 
                                                                                                       
 
                  asrs with barcode            
              
 
      
 
สินค้าจดสิทธิบัตร product under patentรูปแบบ การทำงานของ Stacker Crane ASRS system

รูปแบบ stacker crane ที่แตกต่าง
Stacker crane with roller conveyor
ชนิดสินค้า ASRS article
ตัวอย่างการทำงาน
Model Stacker Crane ASRS articlePossibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS