ReadyPlanet.com
dot


Model Stacker Crane ASRS article

โมเดลจำลอง คลังสินค้า ที่ดูแลบริหารการเก็บสินค้าใน ชั้นวางสินค้าด้วย เครนอัตโนมัติ (stacker crane)

ในชั้นเก็บสินค้าไม่ว่า จะใช้ pallet หรือ กล่อง หรือ ภาชนะใดๆ ก็สามารถปรับให้เข้ากับการทำงานของ เครนอัตโนมัติ ได้

และในการควบคุมเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยกำหนดให้เครนเคลื่อนที่นำสินค้าไปเก็บ หรือ นำสินค้าออกจากคลังสินค้าโดย

ไม่เปลืองแรงงานคน

ภาพที่1 เริ่มต้น

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2   ภาพแสดงโปรแกรมควบคุมการนำสินค้า เข้า และ ออก

 

 

ภาพที่ 3  ตู้ควบคุม และระบบการส่งข้อมูลโดยใช้ wireless lan

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4   

เครนเริ่มเคลื่อนที่ โดย นำสินค้าจากท่า เข้าเก็บยังตำแหน่งที่กำหนดในโปรแกรม (ในที่นี้  ช่องด้านขวา บนสุด)

เครนเคลื่อนที่นำ pallet สีน้ำเงินไปเก็บยังช่องที่กำหนดตามโปรแกรมกำหนด

 

 

 

ภาพที่ 5   เครนเคลื่อนที่กลับ 

 

 

 

 

 ภาพที่ 6    เครนเคลื่อนที่ไปยัง pallet สีแดงด้านล่าง  เพื่อนำออกไปส่งยังท่าสินค้า

 

 

  

 

 

ภาพที่ 7   แขนของเครนรับ pallet สีแดงออกมา

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  นำ pallet สีแดงมาที่ท่าสินค้า

 

 

 

 

ภาพที่ 9   แขนของเครนส่ง pallet สีแดงเข้าวางยังท่าวางสินค้า

 

 

 

 

ภาพที่ 10  pallet สีแดงตั้งอยู่ที่ท่าสินค้า รอให้นำสินค้าออกไปใช้ 

  

 

 

 ภาพที่ 11  เครนกลับสู่ตำแหน่งเดิม และพร้อมเคลื่อนที่นำสินค้าเข้าเก็บ หรือนำออกต่อไป  

 

 

โมเดลจำลองนี้สูงเพียง 2 เมตร สร้างขึ้นเพื่อนิทรรศ ให้ลูกค้าเห็นการทำงานในระบบอัตโนมัติอย่างชัดเจน

บริษัท พีเอ็นไครส์ สามารถสร้างเครนอัตโนมัติได้ตามขนาดที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้

เรายินดีแนะนำ เพื่อให้ท่านสามารถ วางแปลนของคลังสินค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และ ความประหยัดสูงสุด 

นอกจากนั้น ท่านยังไม่ต้องกังวลเรื่อง การบำรุงรักษา และ ซ่อมแซม เพราะบริษัทของเราอยู่ในประเทศไทย

ที่ สามารถบริการลูกค้าได้อย่างประหยัดและรวดเร็ว

 

 

ลิขสิทธ์ของ บริษัท พีเอ็นไครส์จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปแบบ การทำงานของ Stacker Crane ASRS system

Stacker crane with buffer shelf สำหรับคลังสินค้าทุกขนาด รองรับระบบค้าออนไลน์ article
รูปแบบ stacker crane ที่แตกต่าง
Stacker crane with roller conveyor
ชนิดสินค้า ASRS article
ตัวอย่างการทำงานPossibility of Robotics and Automation
บริษัท พีเอ็นไครส์ จำกัด

ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิต และ จำหน่ายเครนอัตโนมัติและอุปกรณ์ลำเลียง สำหรับคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS